Gebruiksbepalings

Effektief vanaf Vrydag 01 Desember 2017. Welkom by die AlleBesigheid diens (die "Diens"). Die volgende Gebruiksbepalings is van toepassing wanneer jy die Diens gebruik via ons webwerf by www.allebesigheid.com. Hersien asseblief die volgende terme noukeurig.

Die webwerf is bedoel vir die algemene publiek en is nie gerig aan kinders onder 13 jaar oud. As jy inhoud vir openbare oog op die werf, kan ons so 'n openbare inhoud versprei aan 'n wyer gehoor deur dit te deel met derde partye.

Die inhoud van die bladsye van hierdie webblad is vir u algemene inligting en gebruik alleenlik. Dit is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.

Die inhoud van hierdie dokument mag ook verander. Die mees-huidige weergawe daarvan sal egter op hierdie bladsy beskikbaar wees.

Nog ons, nog enige derde partye verskaf enige waarborg of garansie ten aansien van die akkuraatheid, tydigheid, prestasie, volledigheid of geskiktheid van die inligting en materiaal wat op hierdie webblad gevind of aangebied word vir enige spesifieke doel. U erken dat sodanige inligting en materiaal onakkuraathede of foute mag bevat en ons sluit uitdruklik aanspreeklikheid vir enige sodanige onakkuraathede of foute, tot die volste mate wat die reg toelaat, uit.

U gebruik van enige inligting of materiaal op hierdie webblad is geheel en al op u eie risiko, waarvoor ons nie aanspreeklik sal wees nie. Dit sal u eie verantwoordelikheid wees om te verseker dat enige produkte, dienste of inligting beskikbaar deur hierdie webblad aan u spesifieke vereistes voldoen.

Alle handelsmerke wat op hierdie webblad gereproduseer word en wat nie die eiendom is van, of gelisensieër is aan die operateur nie, word op die webblad erken.

Van tyd tot tyd mag hierdie webblad ook skakels na ander webblaaie insluit. Hierdie skakels word voorsien vir u gerief om verdere inligting te verskaf. Dit beteken nie dat ons die webblad(sye) endosseer nie. Ons het geen verantwoordelikheid vir die inhoud van die geskakelde webblad(sye) nie.

Hierdie inligting mag nie vir openbare vertoning hergebruik word nie.

U gebruik van hierdie webblad en enige dispuut voortspruitend uit sodanige gebruik van die webblad is onderhewig aan die reg van Verenigde State van Amerika.

Jy mag nie die Diens gebruik om Inhoud in te dien of betrokke te raak by enige gedrag wat die regte van ander skend of skend nie, insluitend, sonder beperking, patent, handelsmerk, handelsgeheim, kopiereg, publisiteit, privaatheid of ander eiendomsregte.

Ons gebruik verskeie Google-dienste of toeps (b.v. die toep Google Maps ). As jy ons dienste gebruik,verbind jy jou tot Google se Diensvoorwaardes (Google's Terms of Service).(http://www.google.com/intl/af/policies/terms/archive/20070416/